Max-Seal
บริการแก้ปัญหาและติดตั้งระบบกันรั่วซึม
สำหรับงานหลังคา ผนังของโรงงานหรืออาคารทั่วๆไป
Contactus
Max-Colorfulroof
เปลี่ยนสีหลังคาเก่าให้เหมือนใหม่สวย
งามตามสไตล์ของคุณ สะดวกรวดเร็ว
ประหยัดค่าใช้จ่าย
Max-Kool
ฉนวนเซรามิคสะท้อนความร้อนปฏิวัติ
เทคโนโลยีการป้องกันความร้อนสูงสุด
จากองค์การ NASA